BIS GROUP
01 / 01

Blog

EUR/USD: NHỊP ĐIỀU CHỈNH NHẮM ĐẾN FIBO

Phe mua đang nghỉ ngơi lấy lại sức hôm nay sau khi chạm đỉnh cao nhất trong gần hai năm tại 1.1781. Đà tăng 2.1% trong tuần trước đã tiệm cận mức Fibo quan trọng tại 1.1822 (truy hồi 61.8% của sóng 1.2555-1.0635), những dấu hiệu hiện tại đang ủng...

by Mr Sơn
Th7 , 29